Nieuwsbrief Asbest 2014

Nieuwsbrief Asbest 2014

Geplaatst op 12 juni 2014

ASM Asbestsanering en milieutechniek B.V. heeft veiligheid en kwaliteit hoog in het vaandel. Daarom vinden wij het ook van belang om niet alleen bij onszelf de kennis op pijl te houden, maar deze kennis te delen met onze partners en samenwerkende partijen. En natuurlijk iedereen die geïnteresseerd is in de huidige stand van zaken betreffende asbest.

Het SZW heeft in 2013 een video gemaakt met de titel JOOST. Werknemers in de installatie- en isolatiebranche lopen kans tijdens hun werk in aanraking te komen met de kankerverwekkende stof asbest. In deze film volgen we het leven van monteur Joost, die op een dag tijdens zijn werk ongemerkt schadelijke asbestvezels inademt. De film maakt de gevolgen van blootstelling aan asbest op indringende wijze duidelijk en nodigt de kijker uit bij zichzelf te rade te gaan wat hij of zij kan doen om collega’s van Joost, die dagelijks in een omgeving werken waar asbest kan vrijkomen, te beschermen.

avnOp de site van Asbestslachtoffers Vereniging Nederland (AVN) wordt netjes uitgelegd wat de symptomen zijn die bij asbestziekten kunnen voorkomen. Men kan moeilijk gaan ademhalen, zwaar hoesten en pijn op de borst of in de schouderbladen voelen. Ook kan er vocht achter de longen of in de buikholte ontstaan, evenals koorts en gewichtsverlies.

broodHet is niet duidelijk of er asbest is vrijgekomen in de ovens van Bakkersland in Waalwijk. Volgens het bakkersconcern hebben de consumenten geen gevaar gelopen mocht dit wel zo zijn. Daar heeft Asbestslachtoffers Nederland duidelijk een andere mening over. Mogelijke klachten die kunnen ontstaan zijn een opgezette buik, pijn vanwege vocht in de buikholte, gewichtsverlies, verstopping en koorts. Het is dan ook te hopen dat deze klachten bij niemand zullen optreden.

Bovenstaande voorbeelden geven duidelijk aan wat de gevaren en gevolgen kunnen zijn als men niet op een veilige en verantwoorde manier omgaat met asbest. Laat daarom bij twijfel altijd de locatie door een SC 540 gecertificeerde instantie inventariseren. Hun rapport geeft duidelijkheid, zekerheid en als er asbest is aangetroffen een perfecte leidraad voor de asbestsaneerder.

Sinds 1 Februari 2012 zijn de regels voor het verwijderen van asbest nog verder aangescherpt.

aanpak-van-asbestDe Inspectie SZW heeft een speciaal team geformeerd met tien inspecteurs die zijn vrijgemaakt voor de aanpak van misstanden. Begin 2012 zijn de boetes voor het onveilig verwijderen van asbest al verdubbeld. De komende jaren richten de controles zich onder meer op asbestverwijderaars die daarvoor een certificaat hebben. Op ruim de helft de locaties waar de Inspectie SZW controleert werken deze bedrijven niet veilig.

ASM Asbestsanering en milieutechniek B.V. is in het bezit van het SC-530 procescertificaat. Zo kunt u er op vertrouwen dat u samenwerkt met een bedrijf waar de veiligheid van mens en milieu geborgd is. Er werken bij ASM ervaren DTA-ers en DAV-ers: asbestsaneerders die hun vak verstaan. Er wordt enkel gebruik gemaakt van apparatuur welke aan de strengste normen voldoen.

Download hier deze nieuwsbrief als PDF-document.

Wilt u snel en efficiënt van uw asbest af?

Wij helpen u graag! Bel ons op: 0517 59 14 70 of gebruik de contactpagina.