Nieuwsbrief asbest 2016

Nieuwsbrief asbest 2016

Geplaatst op 2 februari 2016

ASM Asbestsanering en milieutechniek B.V. heeft veiligheid en kwaliteit hoog in het vaandel. Daarom vinden wij het ook van belang om niet alleen bij onszelf de kennis op pijl te houden, maar deze kennis te delen met onze partners en samenwerkende partijen. En natuurlijk iedereen die geïnteresseerd is in de huidige stand van zaken betreffende asbest.

Ook in 2015 was het weer raak. In januari van dat jaar was er een grote asbestbrand in Wateringen. Nu, een jaar later, heeft de GGD Haaglanden afdeling leefomgeving op 7 januari een schrijven uitgegeven in verband met de berichtgeving in de lokale media begin 2016 waarin bewoners hun bezorgdheid uitspraken over de gezondheidsgevolgen. De GGD hoopt met dit schrijven de mensen gerust te stellen dat er geen direct gevaar is voor de gezondheid van de bevolking van Wateringen. Deze brief gaat niet alleen in op de bezorgheid van de bewoners maar geeft ook enkele goede tips wat te doen mocht men asbest aantreffen. De brief is hier te lezen.

15-jaar-instituut-asbestslachtoffersIn 2015 bestond het instituut voor asbestslachtoffers 15 jaar. Een dubieus lustrumjaar omdat ook zijzelf liever niet zouden zien dat er een stichting voor asbestslachtoffers zou hoeven te bestaan. Feit is wel dat zij de afgelopen 15 jaar (nu alweer 16) zeer veel hebben betekend voor de mensen die na jaren nadat zij met asbest hebben gewerkt of ermee in aanraking zijn gekomen een asbest gerelateerde ziekte hebben ontwikkeld. De dure juridische jungle waarin deze mensen anders terecht waren gekomen wordt door hen ondervangen. Door hun inzet zijn er nu vastgestelde schadevergoedingsbedragen waar men aanspraak op kan maken. Lees meer op de website van het Instituut Asbestslachtoffers.

abfBovenstaande links geprobeerd? Dan is het duidelijk wat de gevaren en gevolgen kunnen zijn als men niet op een veilige en verantwoorde manier omgaat met asbest. Laat daarom bij twijfel altijd de locatie door een SC-540 gecertificeerde instantie inventariseren. Hun rapport geeft duidelijkheid, zekerheid en als er asbest is aangetroffen een perfecte leidraad voor de asbestsaneerder. Een voorbeeld van een asbest inventarisatiebureau is ABF BV.

Het belangrijkste nieuws van 2015 was natuurlijk dat ex-minister Mansfeld van Infrastructuur en Milieu bekendmaakte dat asbestdaken vanaf 2024 definitief verboden zijn. Om dit te stimuleren is er bovenop de bestaande subsidie die men kon aanvragen in het kader “Asbest eraf, zonnepanelen erop” een extra
subsidie in het leven geroepen om eigenaren van asbestdaken extra te stimuleren om deze met spoed te laten verwijderen. Let wel, de subsidieregeling met betrekking tot de zonnepanelen loopt hoogstwaarschijnlijk in 2016 af, terwijl de nieuwe subsidie in eerste instantie tot en met december 2019 loopt. Bij deze nieuwe subsidie kan het bedrag oplopen tot maximaal € 25.000; toch interessant. Meer weten over de beschikbare asbestsubsidies?

Deze nieuwsbrief downloaden als PDF-document

Wilt u snel en efficiënt van uw asbest af?

Wij helpen u graag! Bel ons op: 0517 59 14 70 of gebruik de contactpagina.